Wybrany dostawca poszerzonego systemu oprogramowania dla obrabiarek CNC

Aktualności

Informujemy, iż w związku z zakończeniem terminu przyjmowania ofert związanych z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 1/2016_PEGAS został wybrany dostawca, któremu zostanie zlecona dostawa poszerzonego systemu oprogramowania dla obrabiarek CNC. Poniżej publikujemy protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

Wybrany dostawca Pionowego Centrum Obróbczego

Aktualności

Informujemy, iż w związku z zakończeniem terminu przyjmowania ofert związanych z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 1/2015_PEGAS został wybrany dostawcą, z którym zostanie podpisana umowa na dostawę 5-cio osiowego Pionowego Centrum Obróbczego. Poniżej publikujemy protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty Poniżej publikujemy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe – Pionowe Centrum Obróbcze

Aktualności

Zapraszamy do składania ofert na dostawę 5-cio osiowego Pionowego Centrum Obróbczego zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym. Pobierz zapytanie w formacie PDF Ogłoszenie zostało także opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. S) i jest dostępne w bazie danych TED  (Tenders Electronic Daily) pod numerem 454076-2015 TED jest bazą danych Unii Europejskiej, poświęconą zamówieniom publicznym. Dostęp do bazy można uzyskać …