Zapytania


Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:


ZałogaDyrektor zakładu


Z-ca DyrektoraKierownik działu konstruktorów


Kierownik działu narzędzi odlewniczych


Zespół

 • mgr inż. Andrzej Szczygieł
 • mgr inż. Piotr Płaczek
 • inż. Marcin Jureczek
 • inż. Michał Piątek
 • tech. Tomasz Kapuśniak
 • mgr inż. Agnieszka Gawracz
 • inż. Natalia Żak
 • inż. Artur Chwiendacz
 • mgr inż. Krzysztof Ściubak

Laboratorium pomiarowe


Zaopatrzenie i Logistyka


 • Kierownik ds. Zaopatrzenia i Logistyki Piotr Rybiński
 • lic. Dariusz Gil
 • mgr inż. Tomasz Wiśniewski
 • logistyka@pegas-engineering.pl

Kontakt„Pegas” Engineering sp.z o.o.
ul. Budowlanych 6A
41-303 Dąbrowa Górnicza
NIP: 629-000-73-14

 • (032) 264 99 93
 • (032) 261 99 33
 • biuro@pegas.biz.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000805839, Kapitał zakładowy: 4 000 000,00 zł