Zapytania


Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:


Załoga
Kierownik Działu Konstrukcyjnego


Kierownik Działu Narzędzi Odlewniczych  Kierownik Działu Kontroli Jakości


  • mgr inż. Przemysław Robak – Kierownik ds. Kontroli Jakości
  • (032) 264 99 93 wew. 17

  Kierownik Działu Logistyki


  • Kierownik ds. Zaopatrzenia i Logistyki Piotr Rybiński
  • logistyka@pegas-engineering.pl

  Kontakt  „Pegas” Engineering sp.z o.o.
  ul. Budowlanych 6A
  41-303 Dąbrowa Górnicza
  NIP: 629-000-73-14

  • (032) 264 99 93
  • (032) 261 99 33
  • biuro@pegas.biz.pl

  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS: 0000805839, Kapitał zakładowy: 4 000 000,00 zł