ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ ZAKUP NOWOCZESNYCH MASZYNOpis projektu

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ ZAKUP NOWOCZESNYCH MASZYN

Wartość projektu

1 041 072,00 złWartość dofinansowania

719 440,00 zł


Image

2020-10-04

Zapytanie 1/2020/PEGAS
Dostawa oraz uruchomienie (wraz ze szkoleniem użytkowników) tokarki sterowanej numerycznie
Załączniki:
zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
wzór umowy

Zapytanie zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod numerem: 2020-6866-9705
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:
protokół

Rozstrzygnięcie zostało upublicznione w bazie konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

2020-10-06

Zapytanie 2/2020/PEGAS
Dostawa oraz uruchomienie (wraz ze szkoleniem użytkowników) maszyny pomiarowej
Załączniki:
zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
wzór umowy

Zapytanie zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod numerem: 2020-6866-10158
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:
protokół

Rozstrzygnięcie zostało upublicznione w bazie konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/