Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

realna odpowiedź na realne potrzebyNazwa projektu

Dotacja na kapitał obrotowy dla "Pegas" Engineering Sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu było wsparcie przedsiębiorstwa Pegas Engineering, które na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 odnotowało spadek obrotówWartość dofinansowania

147 319,54 złImage


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nazwa projektu

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ ZAKUP NOWOCZESNYCH MASZYN

CELEM PROJEKTU JEST POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ORAZ WZROST ZATRUDNIENIA WE WSPIERANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE


Wartość projektu

1 041 072,00 zł


Wartość dofinansowania

719 440,00 złImage

Nazwa projektu

Uruchomienie innowacyjnej technologii obróbki metali oraz produkcji form rdzeni odlewniczych do wentylowanych tarcz hamulcowych wraz z systemem podgrzewania tych form w trakcie procesu odlewania


Wartość projektu

2 039 412,60 zł


Wartość dofinansowania

918 185,67 zł
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Nazwa projektu

Wzrost konkurencyjności firmy PPHU PEGAS poprzez zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego i wprowadzeniu nowej usługi dzięki zakupowi nowoczesnej maszyny pomiarowej oraz oprogramowania projektowego


Wartość projektu

258 164,20 zł


Wartość dofinansowania

120 288,84 zł


Nazwa projektu

Rozwój firmy PPHU PEGAS poprzez wprowadzenie nowej usługi oraz unowocześnienie procesu sprzedaży dzięki budowie hali produkcyjno-biurowej i wyposażeniu jej w nowoczesną maszynę do cięcia wodą


Wartość projektu

2 010 395,03 zł


Wartość dofinansowania

696 439,24 zł


Nazwa projektu

Wejście na nowe rynki zbytu oraz poprawa warunków BHP w firmie PEGAS dzięki zakupowi maszyn oraz adaptacji hali na potrzeby zaplecza socjalnegoWartość projektu

661 501,38 zł


Wartość dofinansowania

321 984,46 złInformacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


Nazwa beneficjenta

P.P.H.U. PEGAS Janusz Paulukiewicz, Jacek Gąsior