Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

realna odpowiedź na realne potrzebyTytuł projektu:

Uruchomienie innowacyjnej technologii obróbki metali oraz produkcji form rdzeni odlewniczych do wentylowanych tarcz hamulcowych wraz z systemem podgrzewania tych form w trakcie procesu odlewania.

Opis projektu i planowane efekty :

Celem projektu jest uruchomienie innowacyjnej technologii obróbki metali oraz wdrożenie do produkcji nowych produktów: form odlewniczych do rdzeni tarcz hamulcowych oraz systemu podgrzewania form wykorzystywanych przy produkcji wentylowanych tarcz hamulcowych w odlewniach.
Wprowadzone zostaną trzy rodzaje innowacji procesowej, produktowej i nietechnologicznej. Dzięki opracowanym innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym i informatycznym zaoferowania rozwiązanie będzie unikalne na skalę światową.
Efektem projektu będzie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, wejście na nowe rynki zbytu, poprawa BHP. Projekt istotnie wpłynie na rozwój również innych przedsiębiorstw w regionie i poza nim poprzez zapewnienie innowacyjnego procesu obróbki metali o niespotykanej precyzji i czasie wykonania.

Wartość projektu

2 039 412,60 złWartość dofinansowania

918 185,67 PLN