Sprzęgła wysokoelastyczne


P.P.H.U.” PEGAS „jest producentem sprzęgieł wysokoelastycznych nowego typu, których konstrukcja oparta jest na wykorzystaniu wysokiej elastyczności pierścienia elastomerowego połączonego w sposób trwały z dwoma kołnierzami stalowymi, do których pośrednio lub bezpośrednio przykręca się piasty umożliwiające przeniesienie napędu łączonych podzespołów.

Konstrukcja sprzęgła jest tak opracowana, że umożliwia zastosowanie go do najbardziej wymyślnych napędów, niezależnie od odległości między silnikiem a przekładnią narzuconych przez zastosowanie innego typu sprzęgła.

Sprzęgło wysokoelastyczne, dzięki zastosowaniu wkładki elastomerowej powoduje, iż praca zespołu napędowego jest równoważna, a co się z tym wiąże, zwiększa się w sposób znaczny jego żywotność. Element elastyczny realizujący połączenie odkształca się pod wpływem obciążenia, co ma zasadnicze znaczenie przy zastosowaniu w układzie napędowym silników asynchronicznych, umożliwiające im lekki rozruch przez zmniejszenie w znaczny sposób prądu rozruchowego.

W sprzęgłach produkcji firmy ” PEGAS ” zastosowany elastomer jest odporny na działanie czynników żrących takich jak kwasy, zasady, sole, pary technologicznej itp. Należy chronić go jednak przed bezpośrednim działaniem olejów, smarów, benzyn. Jest bardzo dobrym izolatorem cieplnym i elektrycznym. Może być stosowany przy bardzo dużym gradiencie temperatur a mianowicie od -40 C. do +100 C. Jest trudnopalny i mało podatny na elektryzowanie, co umożliwia stosowanie go w wyrobiskach górniczych.

Do podstawowych zalet naszych sprzęgieł należą:
– gwarantowana bardzo wysoka trwałość i niezawodność,
– mały moment bezwładności w stosunku do wartości przenoszonego momentu obrotowego
/ zwarta konstrukcja /
– tłumienie drgań skrętnych i uderzeń dynamicznych,
– kompensacja niedokładności wzajemnego ustawienia współpracujących urządzeń,
– ułatwiony rozruch,
– bezobsługowość w czasie eksploatacji,

Podstawowe zastosowanie:
– połączenie przekładni z silnikiem elektrycznym lub spalinowym,
– mechanizmy jazdy i podnoszenia suwnic,
– napędy pomp, sprężarek i wentylatorów,
– agregaty prądotwórcze,
– napędy rolek w tokach walcowniczych,
– zamienniki sprzęgieł zębatych, np.: Asz, Asg
– zamienniki innych rodzajów sprzęgieł np.: SP, SPP, SH, SE itp.
– transportery górnicze,
– maszyny i urządzenia budowlane,
– napędy okrętowe.

Najprostsze sprzęgło wyposażone jest w jedną wkładkę elastomerową. Elastyczność i stopień tłumienia w takim sprzęgle zależy od twardości użytego elastomeru.

Dwukrotne powiększenie elastyczności można osiągnąć poprzez zastosowanie dwóch wkładek w układzie szeregowym. Każda z wkładek przenosi wówczas całkowity moment obciążający sprzęgło.
Dwukrotne zwiększenie przenoszonego momentu, w stosunku do sprzęgła z pojedynczą wkładką osiągamy montując dwie wkładki w układzie równoległym.

Każda z wkładek przenosi połowę momentu obciążeniowego. W celu szybkiej i łatwej wymiany silnika, czy też sprzęgła zastosowano zazębienie kołowe.

Sprzęgło posiada ogranicznik kąta względnego obrotu kołnierzy wkładki elastomerowej, mający zabezpieczyć układ przed konsekwencjami zerwania elastomeru wkładki, np.: w urządzeniach dźwigowych, w układach napędowych śrub okrętowych, lub ochrony wkładek przed nadmiernym przeciążeniem.

Przy zamawianiu sprzęgła należy określić jak najdokładniej charakter pracy napędu, miejsce zabudowy.
Orientacyjne dane techniczne mające posłużyć do wstępnego doboru sprzęgła zawarte są w tabeli.
Właściwy dobór oraz konstrukcję sprzęgła ustalimy w czasie rozmów technicznych i ofertowych.

Pamiętaj, iż właściwie dobrane sprzęgło to bezawaryjna praca napędu zwiększająca jego trwałość.