Korekta protokołu wyboru oferty na realizację zadania „Dostawa poszerzonego systemu oprogramowania dla obrabiarek CNC”

Aktualności

W związku z omyłką w protokole z wyboru oferty publikujemy skorygowany protokół. Korekta nie ma wpływu na ostateczny wybór dostawcy.

Protokół z wyboru oferty – korekta