Trójkoordynacyjna maszyna pomiarowa

CNC AXIOM T00


Zakres pomiarowy:

  • X 600 mm
  • Y 900 mm
  • Z 500 mm

Dokładność:

  • VDI (U3): 0.0035 + 0.004L/1000mm

Głowica pomiarowa:

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej głowicy RTP20 możliwa jest automatyczna zmiana pozycji przy wykorzystaniu ruchów maszyny w cyklu CNC.

Placeholder

System kamery CCD:

Umożliwia pomiar bezdotykowy na współrzędnościowej maszynie pomiarowej. Soczewki telecentryczne wyświetlają na monitorze obraz bez zniekształceń. Funkcja automatycznego wykrywania krawędzi umożliwia pomiar w trybie CNC. Kamera może być zmieniona na standardową głowicę w przeciągu sekundy.