Wybrany dostawca oprogramowania oraz urządzeń komputerowych

Aktualności

Informujemy, iż w związku z zakończeniem terminu przyjmowania ofert związanych z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 2/2016_PEGAS został wybrany dostawca, któremu zostanie zlecona dostawa oprogramowania oraz urządzeń komputerowych. Poniżej publikujemy protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty