Wybrany dostawca ramienia pomiarowego / Selected supplier for delivery of the measuring arm

Aktualności

Informujemy, iż w związku z zakończeniem terminu przyjmowania ofert związanych z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 3/2016_PEGAS został wybrany dostawca, któremu zostanie zlecona dostawa ramienia pomiarowego. Poniżej publikujemy protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

Please be advised that in connection with the completion date for the receipt of tenders related to the announced tender inquiry 3 / 2016_PEGAS the supplier, which will be contracted the delivery of the measuring arm have been selected. Below we publish the protocol for selection of the best offer.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

Protocol for the selection of the best offer