Protokół z wyboru oferty na dostawę ramienia pomiarowego – korekta

Aktualności

W związku z omyłką w protokole z wyboru dostawcy z dnia 12.05.2016 publikujemy skorygowany protokół. Korekta nie ma wpływu na ostateczny wybór wykonawcy.

Protokół z wyboru oferty