Protokół z wyboru oferty na dostawę usług promocyjnych – korekta

Aktualności

W związku z wyborem dostawcy usług promocji zgodnie z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 6/2016_PEGAS publikujemy protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

Protokół z wyboru oferty