Wybrany dostawca Pionowego Centrum Obróbczego

Aktualności

Informujemy, iż w związku z zakończeniem terminu przyjmowania ofert związanych z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 1/2015_PEGAS został wybrany dostawcą, z którym zostanie podpisana umowa na dostawę 5-cio osiowego Pionowego Centrum Obróbczego. Poniżej publikujemy protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

Poniżej publikujemy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia