Zapytanie ofertowe – Pionowe Centrum Obróbcze

Aktualności

Zapraszamy do składania ofert na dostawę 5-cio osiowego Pionowego Centrum Obróbczego zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym.

Pobierz zapytanie w formacie PDF

Ogłoszenie zostało także opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. S) i jest dostępne w bazie danych TED  (Tenders Electronic Daily) pod numerem 454076-2015

TED jest bazą danych Unii Europejskiej, poświęconą zamówieniom publicznym. Dostęp do bazy można uzyskać pod adresem:http://ted.europa.eu